Mijn droom

Ik droom van een wereld waarin mensen zelfverwerkelijking, zelfontdekking en ontwikkeling het meest belangrijk vinden. Waar het geloof bestaat dat ieder mens uniek is en kan en mag streven naar zijn of haar meest vervullende levens- en loopbaanperspectief. Waarin kinderen volledig worden geaccepteerd en onvoorwaardelijke liefde ontvangen. Ruimte krijgen om zichzelf te ontdekken, waardering krijgen voor wat ze kunnen, zich ook leren respectvol te gedragen naar anderen en van harte willen spelen en samenwerken met anderen.

Waar mensen leren voelen en hiermee oprecht kunnen communiceren. Zich kwetsbaar durven tonen. Waar men mag experimenteren met zijn talenten om de liefstevolle zaken te ontdekken waar men zich mee wil verbinden. Waar men betrokkenheid bij anderen ervaart en bij een gemeenschappelijk doel, op basis waarvan men zich verbindt in organisaties. Dat mensen samenwerken omdat (tijdelijk) hun verlangens of levensmissies hiermee ook gerealiseerd worden of dichterbij komen door een verdergaande persoonlijke en/of professionele ontwikkeling.

Ik droom van mensen die het normaal vinden om te leven met innerlijke reflectie op het eigen handelen, voelen en denken, die dagelijks hun levenshouding vanzelfsprekend trachten te verbeteren. Zich meer en meer afstemmen op hun eigen innerlijke kern, bron, stem of ziel. Die willen leren van ervaring en wat dit hun te zeggen heeft. Die begrijpen dat niets voor niets gebeurt, maar daarvan geleerd kan worden. Mensen die zichzelf volledig accepteren, in hun mooie verschijning, maar ook met de mindere kanten, de schaduwzijde, de valkuilen en allergieën.

Mensen die niet bang zijn om hun doelen te verwezenlijken, hun eigen pad willen bewandelen en angsten willen overwinnen. Hun eventuele beperkende overtuigingen en emotionele blokkades, die onherroepelijk toch optreden, willen transformeren naar helpende gedachten en gevoelens. Mensen die niet overleven maar leven. Meegaan met de stroom en zo flow ervaren in hun bezig-zijn. Mensen ook die kunnen omgaan met tegenslagen en verdriet die onvermijdelijk zijn in ieder leven. Verlieservaringen kunnen doorworstelen, accepteren en overwinnen om met hernieuwde vreugde verder te leven. Mensen die een luisterend en begripvol gehoor vinden bij hun naasten en daaraan steun beleven. Mensen met moed om zichzelf te durven zijn.