De naam van mijn bedrijf Kernvoud is niet toevallig gekozen. Kernvoud verwijst naar een ongecompliceerd, niet in-gewikkeld leven vanuit je kern. De kern verwijst naar dat wat je in diepste wezen bent of wilt zijn. In feite verlangen wij allen naar een ongecompliceerd leven. We willen eenvoudig gelukkig zijn. We willen vrij zijn van angst en zorgen. We willen ons blij voelen, opgewekt, vrolijk, in harmonie met onszelf en met onze relaties en evenwichtig in ons gemoed. Verder willen we graag optimaal gebruik maken van onze talenten in een omgeving en werk die daarbij passen en hiervoor de mogelijkheden biedt. We verwachten daarvoor erkenning, een goede beloning en persoonlijke en professionele groeimogelijkheden. Kortom we verwachten of willen eigenlijk een rijk vervullend leven. Een leven dat gevierd kan worden.

Maar eerlijk is eerlijk, zo makkelijk is het niet en niet voor iedereen weggelegd. Wat is van werkelijk blijvende waarde? Alles verandert voortdurend, niets blijft zoals het was, alles gaat voorbij. En toch proberen wij iets te creëren wat schijnbaar altijd stand houdt. Feitelijk streven we naar duurzaam geluk. Duurzaam is een modern begrip, maar objectief bezien dus eigenlijk een illusie. En toch lijkt er een onweerstaanbare drang te bestaan bij de mens om te streven naar perfectie. Het verlangen om werkelijk goed te zijn, rechtvaardig, wijs en liefdevol.

Ik ben ervan overtuigd dat dit verlangen komt uit de kern van ons wezen. En de oplossing, of beter gezegd de weg die gekozen kan worden, ligt volgens mij in het verenigen van de tegendelen. Ook wel genoemd het volgen van de gulden middenweg, een gezegde dat niemand vreemd in de oren zal klinken. In het midden tussen de uitersten vinden we rust. Het betekent het zien van wat er in ons omgaat, waarmee wij ons identificeren en tegelijkertijd te beseffen dat dit niet is wat wij zijn. Het vraagt moed om onszelf te zien zoals we werkelijk zijn en te begrijpen waarom we zijn zoals we zijn. Persoonlijke groei houdt dan ook voornamelijk in een loskomen van ons oude zelf en identificaties. Eenvoud staat dan voor het kiezen van een leven vanuit je kern.