Vraag van een klant: ik ben afgestudeerd psycholoog, maar vind geen werk dat ik echt ambieer. Ik heb na mijn afstuderen gewerkt in mbo-baantjes en werk nu als schadebehandelaar bij een verzekeraar. Ik wil graag werken als coach/trainer, begeleiden van mensen, maar hoe kom ik daar waar ik wezen wil?

De naald wijst naar het noorden
Een kant en klaar recept voor een succesvolle loopbaan is vermoedelijk niet te geven. Maar mij lijkt dat, wanneer jij goed weet wat je wilt zijn, wat je wilt doen - en daar lijkt het op - dat er een aantal ingrediënten zijn op basis waarvan jij jouw eigen loopbaan in de gewenste richting kunt sturen. Het is natuurlijk al heel wat als je weet wat jouw eigen diepste wens is. Als dit voortkomt uit een werkelijk diep verlangen om betekenisvol werk te verrichten, voor jou zinvol werk, dan lijkt jouw kompas goed gericht. We weten allemaal dat, wanneer de naald wijst naar het noorden, we gerust naar links of naar rechts kunnen afwijken, en toch het noorden dichterbij brengen. Het is dan wel zaak om af en toe jouw kompas te raadplegen of je nog op koers ligt.

Ontwikkel je eigen autoriteit
Als je werkelijk werk wilt doen met hart en ziel, gepassioneerd en met volle overgave, dan moet je ook goed contact kunnen maken met jouw innerlijke stem. De eigen stem volgen vraagt om het ontwikkelen van een onafhankelijke geestesgesteldheid. De waarden en normen en de principes van waaruit je wilt leven, zullen moeten overeenstemmen met je innerlijke wezen. We krijgen allemaal waarden, normen, principes en overtuigingen ingegoten door opvoeding, onderwijs en cultuur. Je zult de vanzelfsprekendheden van waaruit je vertrekt, je eigen aannames, ter discussie moeten durven stellen. In deze zin je eigen autoriteit ontwikkelen.

Schouw en bouw
Jouw eigen identiteit mag je ook gerust wat kritisch bezien. Ben je werkelijk wie je denkt te zijn? Of hang je jezelf misschien toch teveel op aan een beeld dat je van jezelf hebt gemaakt? Kortom een kritische geest, een onafhankelijke geest, stelt zichzelf vragen, verwondert zich over dat wat is. Dus tracht de zaken te zien zoals ze werkelijk zijn. Dat noem ik werkelijke ont-wikkeling of ont-dekken, de wikkels of de deken/sluier er afhalen. Wanneer je dus jouw hart volgt, gehoor geeft aan jouw diepste verlangen, hetgeen volgens mij impliceert een werkelijk zinvolle bijdrage willen leveren, en tegelijkertijd je eigen ontwikkeling niet schuwt, dan volg je jouw bestemming. Dat is niet de makkelijkste weg, soms zelfs tegen de stroom in, maar maakt het leven pas echt de moeite waard. Je komt dan op plekken waarvan je later zegt dat het niet anders kon dan dat je daar op dat moment moest zijn om een belangrijke levensles te leren. Durf jouw betekenisvolle leven te leven.