Vanuit ons ik, of beter ons ego, zijn we zelf-handhavende wezens gericht op macht, bezit, aanzien, eer of roem. Het is een leven vanuit een natuurlijk bewustzijn gericht op het vervullen van lagere begeerten. Maar de mens heeft ook een ziel, een vonk van het alleen-goede, waardoor hij zich kan laten inspireren (inspirare betekent ingeblazen worden).

Door zich toe te keren tot deze ziel, Stephen Covey spreekt in zijn '8e eigenschap' van de innerlijke stem, kan een proces in gang gezet worden naar heelwording (een term die verwant is aan het woord heiliging). Een weg waartoe ieder geroepen wordt, de ultieme zingeving aan je bestaan.

Als je bekend bent met het werk van Stephen Covey dan weet je dat hij deze inzichten niet van zichzelf heeft, maar staaft op universele principes die je terugvindt in alle grote wijsheidscholen of religies en die hij tevens voldoende onderbouwd met wetenschappelijke theorieën/onderzoeken.

In deze tijd zien we dat de mens massaal op zoek is naar deze universele waarheid en zich daarmee verbinden wil. Van ontzuiling naar nieuwe individuele zingeving, met natuurlijk ook keerzijden. Maar waar verwarring is is groei, heb ik eens iemand horen zeggen.

Religie komt van het Latijnse woord Religare en betekent zich opnieuw verbinden met. De weg van heelwording, een weg ook met vallen en opstaan, verbindt iedereen met zijn diepste verlangens naar vrijheid, eenheid en liefde. Dat is werkelijke religie.

De mens die zijn diepste verlangens/wensen volgt, en daarmee zijn hart volgt, begeeft zich op ‘de weg terug’. Terwijl hij geroepen wordt en zich op weg begeeft heeft hij net als Parzival het nodige te overwinnen, zijn levenslessen te leren om successievelijk minder geregeerd te worden door zijn ego (en wellicht in het leven meer succesvol, maar daar gaat het volgens mij niet om, is niet het leidmotief).

Minder (of idealiter: niet meer) gehinderd door het ego - de ziel wil slechts dienen en dat is haar vervulling - geef je je leven vorm vanuit een hogere norm. Een leven vanuit deze bewustzijnsstaat is niet alleen een idealiteit maar ook een mogelijke realiteit.

Als loopbaanadviseur spreek ik de mensen aan op hun vermogen om zich hun ultieme wensberoep te verbeelden en er werkelijkheid van te maken, een moderne Parzival te worden. Dat is mijn insteek, geen quickfix. Zoals Goethe schreef: “wensen zijn voorgevoelens van hetgeen je in staat bent daadwerkelijk te realiseren”.