Even voorstellen

Ronald Geesing, loopbaanadviseur/arbeidsdeskundige/
trainer/coach bij Kernvoud

Voorop staat mijn gezin. Mijn partner die mij altijd steunt om te kunnen doen wat mij werkelijk bezielt. Maar mij ook afremt en gezonde grenzen stelt. Niet makkelijk, wel nodig. Mijn 3 kinderen, 2 mannen en een jongedame, waarop ik trots ben en blijf, wat ze ook verkiezen te doen. En natuurlijk de laatstgeborene, mijn kleinkind, die de pure natuur laat zien van het onbezorgde kind. Open, vol vertrouwen en nieuwsgierig. Persoonlijke groei gaat bij haar nog vanzelf.

MENS, ARBEID en GEZONDHEID zijn de kernthema’s in mijn loopbaan.


Rollen

Ik ben altijd op zoek naar een wijze om mijn loopbaanwensen te optimaliseren. Ik heb diverse rollen vervuld in mijn loopbaan. In willekeurige volgorde: manager, verkoper, trainer, coach, arbeidsbemiddelaar, loopbaanadviseur, personeel- en opleidingsadviseur, selecteur, inspecteur, arbeidsdeskundige, lid ondernemingsraad, begeleider intervisie, werkte zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven en ben ondernemer. Zie voor mijn CV ook het profiel op linkedin.


Keuzes

In het verleden heb ik keuzes gemaakt die mijn loopbaan gekleurd hebben, zoals onder meer de keuze voor een vervolgstudie aan de universiteit met als insteek om psychotherapeut te worden, deelname aan een loopbaanbegeleidingstraject (voor drs met (te) weinig arbeidsmarktrelevantie), ontslag genomen in een vaste baan die ik echt niet langer wilde. Zelf eens ontslag gekregen, een outplacementtraject doorlopen, een opleiding tot loopbaanadviseur gevolgd en arbeidsdeskundige en sinds 2015 voor mezelf begonnen als loopbaanadviseur/arbeidsdeskundige/trainer/coach. Je ziet, een ervaringsdeskundige.


Loopbaanadviseur/arbeidsdeskundige/
trainer/coach

Ik heb honderden mensen begeleid, gecoacht, getraind en bemiddeld naar werk: uitzendkrachten, werkzoekenden en arbeidsongeschikten. Daarnaast begeleid en adviseer ik arbeidsongeschikte ondernemers met betrekking tot re-integratie in (meestal) het eigen werk. Zorgprofessionals, zoals huisartsen en specialisten, fysiotherapeuten, psychologen. Vrije beroepsbeoefenaren zoals notarissen en advocaten, accountants en belastingadviseurs, architecten, interimmanagers en overige ondernemers in het Midden en Klein Bedrijf (MKB): van ambachtsman tot verzekeringsadviseur, van autohandelaar tot paardentrainer, van hovenier tot veehouder. Arbeidsongeschikt door een serieuze aandoening, waardoor betrokkene vaak lang uit het arbeidsproces kan zijn. Zeer boeiend werk en dagelijks ontmoetingen met bijzondere mensen (maar wie is dat niet) in diverse beroepen/bedrijven. Met (helaas, maar wel interessant) veel verschillende ziektebeelden, lichamelijk en/of psychisch.

Met Kernvoud richt ik mij als loopbaanadviseur/arbeidsdeskundige/trainer/coach op mijn passie: jou begeleiden bij jouw loopbaanontwikkeling en persoonlijke groei. Feitelijk gaat het een niet zonder het ander. Mijn inbreng: 28 jaar ervaring in “mens, werk en gezondheid”, ruim 35 jaar met persoonlijke ontwikkeling.
Mede omdat ik diverse rollen heb vervuld, daarin ook mijn tegenslagen (of beter: ervaringen) heb gehad, daarvan heb geleerd en soms moeilijke keuzes moest maken, ben ik in staat om jou te ondersteunen bij jouw loopbaanvraag, waarbij het hele proces met mij doorlopen kan worden.
 

Inspiratie

Naast de uitgebreide literatuur op loopbaangebied, laat ik mij graag inspireren door de (nieuwste) wetenschappelijke inzichten op het gebied van mens, arbeid, gezondheid en natuurwetenschap. Daarnaast vind ik inspiratie in de diverse wijsheidstromingen van Oost en West, zoals Taoisme, Zenboeddhisme, Soefisme, Theosofie, Antroposofie, Gnosticisme, de Griekse wijsgeren en bij grote westerse denkers (o.a. Spinoza, Eckehart) en van meer recente datum (Gandhi, C. Rogers, E. Fromm, C.G. Jung, Krisnamurti, Stephen Covey, Marinus Knoope e.a). Romans die een diepe indruk op mij maakten kwamen van de hand van Hermann Hesse, Leo Tostoi en Jan Anker Larsen.

Voorts vind ik inspiratie in contacten en bijeenkomsten met collega's en medeondernemers vanuit de beroepsorganisatie NOLOC voor loopbaanprofessionals en NVvA voor arbeidsdeskundigen. Ik sta geregistreerd als arbeidsdeskundige bij het SRA en ben gecertificeerd.