Intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega's om mee te denken over persoons- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen, maar door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen.
Het is een methodiek waarbij de eigen deskundigheid binnen de organisatie wordt benut en verder wordt ontwikkeld, met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk.

Intervisie beslaat een langere periode met een klein aantal vaste deelnemers. Vooraf worden afspraken gemaakt over de spelregels, de doelstellingen en de werkwijze van intervisie. Het proces vraagt van de deelnemers een aantal basisvaardigheden.
Er wordt in intervisie onder meer aandacht besteed aan het leerproces en zaken die deelname aan de intervisie en de ontwikkeling van een persoonlijke professionele beroepshouding kunnen bevorderen of belemmeren.
 

Werkwijze

In overleg met de opdrachtgever/werkgever wordt de duur en intensiteit van het traject bepaald.


Plaats

Locatie wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever/werkgever en de deelnemers.


 

Uw bericht


Door op Verzenden te klikken gaat u akkoord met onze Privacyverklaring (AVG)