Supervisie

Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor, de loopbaanadviseur van Kernvoud, waarin mensen die beroepsmatig met mensen werken, hun eigen stijl van werken verbeteren en actualiseren. Supervisie is bijvoorbeeld bij uitstek geschikt voor: leidinggevenden, adviseurs, onderwijzers/leraren, artsen en overige zorgprofessionals, politiemensen. Voor hen geldt dat ze zicht moeten hebben op welke situaties hen problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe ze ermee omgaan en welke alternatieven er zijn.

Omdat in de praktijk juist op hen vaak een beroep wordt gedaan om professioneel te reageren vanuit adequaat op elkaar afgestemde gedachten, inzichten, gevoelens, strevingen en gedragingen, richt supervisie zich specifiek op het ontwikkelen van het vermogen tot integratie van deze aspecten. Supervisanten leren om de eigen ervaringen opgedaan in de beroepsuitoefening zodanig te overdenken en te doorzien dat het leidt tot een beter functioneren.

Supervisie helpt beginnende beroepsbeoefenaren bij hun persoonlijke ontwikkeling en ervaren werkers hun professionele standaard te handhaven. Het verhoogt hun effectiviteit en er wordt voorkomen dat het werk op den duur leidt tot spanningen en burn-out.


Werkwijze

In overleg met de opdrachtgever/werkgever wordt de duur en intensiteit van het traject bepaald.


Plaats

Locatie wordt bepaald in overleg met jou en de opdrachtgever/werkgever.
 

Uw bericht


Door op Verzenden te klikken gaat u akkoord met onze Privacyverklaring (AVG)